Vill du få våra aviseringar via Kivra? Fyll i formuläret på kontaktsidan!

En del av:

Värt att veta om brandskyddskontroll

Vad innebär kontrollen?

Brandskyddskontrollen är till för att öka säkerheten och minska brandrisken. I första hand görs en okulär besiktning av hela värmeanläggningen, tak samt takskyddsanordningar. Kontrollen görs både på skorstenens utsida och insida. Insidan görs med hjälp av en skorstenskamera. Om man under den okulära besiktningen upptäcker felaktigheter/förändringar som inte enbart kan fastställas genom den okulära besiktningen, utökas kontrollen och man kan behöva mäta eller göra någon form av provning för att fastställa problemen. Efter att brandskyddskontrollen är genomförd, påtalas de fel och brister samt åtgärder som man måste vidta för att eldstaden ska vara säker.

Vilka regelverk styr? Läs mer under Tips och råd.

Hur ofta ska det ske?

Brandskyddskontroller ska ske med jämna intervaller. Hur ofta beror på typen av eldstad samt nyttjandet av den. Vid eldning av fasta bränslen i värmepanna och primär uppvärmning med lokaleldstad sker kontrollen vart tredje år, flytande eller gas i värmepanna och lokaleldstäder endast för myseldning vart sjätte år. Alla eldstäder som används skall kontrolleras enligt lag. Kostnaden, som regleras av kommunen, ligger något högre än sotning beroende på mer kvalificerad kompetens och teknik.

Taxa och intervaller (pdf) Förbered inför besöket. Läs mer under Tips och råd.

Få sotarens bästa tips

Det finns mycket som du själv kan göra för att säkerställa ett gott brandskydd – och samtidigt få ut mer komfort av din eldning.
I vårt avsnitt ”Tips och råd” kan du läsa mer om vilken ved du bör använda och om varför det är viktigt med snabb uppstart när du tänder brasan. Här får du även ta del av checklistor och instruktionsfilmer. Du får översikter kring regelverk med mera – exempelvis vad som gäller om du funderar på att utföra sotning själv.

Till sidan Tips och råd

KONTAKTA OSS!

Under fliken Tips & Råd hittar du svar på många vanliga frågor. Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll – eller har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar)

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor.
STENUNGSUND: Tel: 0771-101600
UDDEVALLA: Tel: 0771-101600

    Önskar du avisiering via SMS?
    Vänligen fyll i ditt mobilnummer:


    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.