Vill du få våra aviseringar via Kivra? Fyll i formuläret på kontaktsidan!

En del av:

Dags för OVK? Prata med oss!

Frågor om OVK?
Vi lotsar dig i regelverket!

En obligatorisk ventilationskontroll ska göras av en certifierad kontrollant, som också ska ge förslag på hur ventilationens energiåtgång kan minskas – utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Det är byggnadens ägare, t ex bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, från regelbundna kontroller, hos kommunens byggnadsnämnd.

Ansvarsområden kring OVK

Vilka moment omfattas?

I kontrollen undersöks att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden, att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga samt att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett. Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten även undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat. Byggnadens ägare avgör sedan om eventuella åtgärder.

Mer om OVK och gällande intervaller

Värt att veta om
injustering

Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras. Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet i samband med de obligatoriska ventilationskontrollerna. En rätt utförd injustering minskar också risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.

Mer om luftflöden och injustering

KONTAKTA OSS!

Under fliken Tips & Råd hittar du svar på många vanliga frågor. Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll – eller har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar)

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor.
STENUNGSUND: Tel: 0771-101600
UDDEVALLA: Tel: 0771-101600

    Önskar du avisiering via SMS?
    Vänligen fyll i ditt mobilnummer:


    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.