Vill du få våra aviseringar via Kivra? Fyll i formuläret på kontaktsidan!

En del av:

Värt att veta om sotning

Varför sotning?

Sotning av eldstäder och skorstenar ska ske kontinuerligt för att förhindra soteld och att det därmed kan uppstå en brand. Genom sotning ökar också driftsäkerheten. Hur ofta man ska göra en sotning är beroende på objekt, vilket bränsle man använder och hur ofta man nyttjar objektet. Soteld som kan uppstå är en brand i skorstenen som har ett mycket häftigt förlopp och kan komma upp i över 1000 grader. Branden utvecklas genom tjära som bildas i skorstenen och som tar eld. Tjäran i sin tur kan bildas genom exempelvis eldning av fuktig ved eller att det är för lite tilluft till eldstaden.

Vilka regelverk styr? Läs mer under Tips och råd.

Vem ansvarar?

Kommunerna ansvarar enligt lagen att sotning äger rum. Det är här vi kommer in i bilden. Vi har fått förtroendet av kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla att utföra sotning och brandskyddskontroller i kommunerna. Kostnaden för sotningen beslutas av kommunen och regleras i sotningstaxan. Om du inte kan vara hemma vid den den tiden som aviseras från oss och vill ha sotat vid en annan tid utgår timersättning enligt samma taxa. En normal sotning blir då dyrare på grund av restid och omplanering.

Sotningstaxa och intervaller (pdf) Förbered sotarens besök. Läs mer under Tips och råd.

Få sotarens bästa tips

Det finns mycket som du själv kan göra för att säkerställa ett gott brandskydd – och samtidigt få ut mer komfort av din eldning.
I vårt avsnitt ”Tips och råd” kan du läsa mer om vilken ved du bör använda och om varför det är viktigt med snabb uppstart när du tänder brasan. Här får du även ta del av checklistor och instruktionsfilmer. Du får översikter kring regelverk med mera – exempelvis vad som gäller om du funderar på att utföra sotning själv

Till sidan Tips och råd

KONTAKTA OSS!

Under fliken Tips & Råd hittar du svar på många vanliga frågor. Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll – eller har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar)

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor.
STENUNGSUND: Tel: 0771-101600
UDDEVALLA: Tel: 0771-101600

    Önskar du avisiering via SMS?
    Vänligen fyll i ditt mobilnummer:


    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.