Vill du få våra aviseringar via Kivra? Fyll i formuläret på kontaktsidan!

En del av:

Läckagemätning och täthetsprovning

Täthetsprovning av
ventilationskanaler

I ventilationssystem uppstår det av olika skäl otätheter i skarvar och fogar eller i kanalsidor. Om kanalerna läcker, innebär det att mer luft än nödvändigt behöver behandlas i fläktaggregaten. Fläktarna måste då arbeta hårdare, då mer luft skall värmas eller kylas. Detta får vanligen till följd att driftkostnaderna ökar. Om kallare luft sugs in i ventilationssystemet, så försämras dessutom effektiviteten av värmeåtervinningen. Otätheterna alstrar också ett störande, väsande ljud.
Med vår täthetsprovning får du exakta svar – och kan uppfylla de efterfrågade kraven. Är du osäker på vilken täthetsklass som skall uppfyllas (A, B eller C), så finns den angiven i dina bygghandlingar.

Läckagemätning av hus

Med vår läckagemätning får du reda på hur lufttätt ditt hus är. Mätningen görs vanligen vid nybyggnation för att verifiera husets energiförbrukning. Det är byggnadsnämnden i kommunen som fastställer vilket värde lufttätheten bör ha. Med vår kontroll får du svar på om onödig energi läcker ut – vilket kan bidra till en för hög belastning av ventilationssystemet. Läckage behöver inte ha med själva isoleringen att göra. Det är framför allt vid anslutningar mellan golv, väggar och tak samt fönster och dörrar som läckage kan uppstå. Låga läckagevärden är speciellt viktigt i nyare hus, eftersom luftflödet bestäms av ventilationssystemet och inte genom självdrag som vanligen gäller för äldre fastigheter.

KONTAKTA OSS!

Under fliken Tips & Råd hittar du svar på många vanliga frågor. Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll – eller har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar)

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor.
STENUNGSUND: Tel: 0771-101600
UDDEVALLA: Tel: 0771-101600

    Önskar du avisiering via SMS?
    Vänligen fyll i ditt mobilnummer:


    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.