Sotning

Sotning-telenummer

Varför sotning?

Sotning av eldstäder och skorstenar ska ske kontinuerligt för att förhindra soteld och att det därmed kan uppstå en brand. Genom sotning ökar också driftsäkerheten. Hur ofta man ska göra en sotning är beroende på objekt, vilket bränsle man använder och hur ofta man nyttjar objektet.

Soteld som kan uppstå är en brand i skorstenen som har ett mycket häftigt förlopp och kan komma upp i över 1000 grader. Branden utvecklas genom tjära som bildas i skorstenen och som tar eld. Tjäran i sin tur kan  bildas genom exempelvis eldning av fuktig ved eller att det är för lite tilluft till eldstaden. Läs mer om hur du eldar på rätt sätt.

Kommunerna ansvarar enligt lagen att sotning äger rum. Det är här vi kommer in i bilden. Vi har fått förtroendet av kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla att utföra sotning och brandskyddskontroller i kommunerna.
Kostnaden för sotningen beslutas av kommunen och regleras i sotningstaxan.

Om ni inte kan vara hemma vid den den tiden som aviseras från oss och vill ha sotat vid en annan tid utgår timersättning enligt samma taxa, en normal sotning blir då dyrare pga restid och omplanering.
På Myndigheten för samhällsskydd, MSB,  kan du läsa mer om de regler och lagar som finns för sotning.

Inför besöket av sotning

  • Vi behöver tillträde till er fastighet samt de utrymmen som har anknytning till objektet som ska sotas. Om ni inte kan den tid ni har fått, är det viktigt att ni meddelar oss i god tid, så att vi kan planera vårt arbete. Ring på telefonnummer: 0304-674250 | 0522-33380.
  • Det ska finnas en stege, stege samt godkända takskyddsanordningar. Det är viktigt att allt är i gott skick. Stegen som vi ska använda för att komma upp till taket ska vara framtagen.
  • Det är bra om ni skyddar känsliga ytor, såsom golv, väggar runt eldstaden som ska sotas samt den väg som sotaren ska gå för att komma till eldstaden.
  • Att det finns en skyffel och kärl i plåt framtaget för att förvara sotet i.
  • Att lösa föremål som hindrar oss i arbetet, är borttagna. Detta kan vara tillexempel kryddhyllor, pelletsbrännare mm.

 


knapp-tillbaka-22x168