OVK

OVK-telenummer

Varför ska man göra en OVK?

Med bakgrund av att det inkom rapporter om dålig inomhusmiljö, bestämde man sig för att inför regler om funktionskontroll av ventilationssystemet. OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är till för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö. Målet är att inomhusmiljön inte ska påverka människans hälsa på ett negativt sätt.

Byggnadens ägare är den som ska se till att en OVK genomförs kontinuerligt. Vid kontrollen förs protokoll där eventuella brister och fel dokumenteras och ska åtgärdas inom 6 månader.

Man utför besiktningar vid exempelvis nybyggnationer, men även om man bygger ut behöver man göra en kontroll. Kontrollen ska fastställa att ventilationen är i samma skick som när byggnaden upprättades. Vid en nybyggnation ska ventilationen ha samma standard som de som finns angivet vid det årtal då nybyggnationen gjordes.

Läs mer om OVK besiktning

 


knapp-tillbaka-22x168

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *