Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll-telenummer

Vad är en brandskyddskontroll?

Brandskyddskontrollen är till för att öka säkerheten och minska brandrisken.

Vid en brandskyddskontroll gör man i första hand en okulär besiktning av hela värmeanläggningen, tak samt takskyddsanordningar. Kontrollen görs både på skorstenens utsida och insida. Insidan görs med hjälp av en skorstenskamera. Det är viktigt att vi har tillgång till alla utrymmen där skorstenen passerar, för att kunna göra besiktningen.

Om man under den okulära besiktningen upptäcker felaktigheter/förändringar som inte enbart kan fastställas genom den okulära besiktningen, utökas kontrollen och man kan behöva mäta eller göra någon form av provning för att fastställa problemen.

Efter det att en brandskyddskontroll är genomförd, påtalas de fel och brister samt åtgärder som man måste vidta för att eldstaden ska vara säker i brandsynpunkt.

Brandskyddskontroller ska ske med jämna intervaller. Hur ofta, är beroende på elstad samt nyttjandet av den. Vid eldning av fasta bränslen i värmepanna och primär uppvärmning med lokaleldstad sker kontrollen vart tredje år, flytande eller gas i värmepanna och lokaleldstäder endast för myseldning vart sjätte år. Alla eldstäder som används skall kontrolleras enligt lag. Läs mer på MSB, Myndigheten för Samhällsskydd.

Priset är reglerat av kommunen och är dyrare än en sotning beroende på att dels krävs mer kvalificerad arbetskraft för att utföra kontrollerna, dels behövs dyr teknisk utrustning som skorstenskamera, aggregat för röktrycksprovning och endoskop. Komplett taxa finns på www.tjorn.se,  www.orust.se, www.stenungsund.se, www.uddevalla.se.

Inför besöket av brandskyddskontroll

  • Vi behöver tillgång till fastigheten och alla de utrymmen där skorstenen passerar. Om man inte är hemma på den aviserade tidpunkten, debiteras man för framkörningsavgift samt administrativa utgifter.
  • Vi behöver åtkomst till taket. Stege för att komma upp på taket.
  • Brandskyddskontrollen tar ca 30-60 minuter.
  • Brandskyddskontrollen är ett förhållandevis rent arbete som kräver att man synar hela skorstenen. Det är därför som brandskyddskontrollen normalt inte görs i samband med sotning.

knapp-tillbaka-22x168