Besiktning

Besiktning-telefonnummer

Vi har lång erfarenhet och utför flera olika typer av besiktningar

  • Sakkunnighetsbesiktning
  • Sprängbesiktning
  • Statusbesiktning
  • Besiktning och röktrycksprovningar av rökkanaler och skorstenar
  • Brandskyddskontroller
  • Provtryckning av ventilationskanaler
  • Provtryckning och läckagemätning av hus/lägenheter

Efter en besiktning skriver vi ett protokoll där det finns dokumenterat eventuella fel och brister och vad du kan göra för att åtgärda dessa.

Sakkunnighetsbesiktning

Vad innebär sakkunnighetsbesiktning?
Om du bygger nytt hus och/eller ny skorsten behöver du med största sannolikhet göra en bygganmälan hos byggnadsnämnden i kommunen. När skorstenen och eldstad är uppförd behöver du bifoga ett intyg från sakkunnig till kommunen att din anläggning uppfyller gällande byggregler. Givetvis hjälper vi dig med det.

Sprängbesiktning

Varför gör man en sprängbesiktning?
Om du ska spränga för nytt garage eller påla för det nya huset kan det för grannsämjans skull vara en riktigt bra idé att besikta de närmaste grannarnas hus och också deras skorstenar. Vi gör besiktningar enligt svensk standard. Erfarenhetsmässigt vet vi att beställningar på sprängbesiktningar kan komma på väldigt kort varsel, rent av samma dag. Vi kan i så gott om alla fall lösa det så ni slipper ha maskiner och personal stå och vänta och kosta pengar. Slå oss en signal så fixar vi det.

Statusbesiktning

Är du orolig att skorstenen läcker?
Har du flyttat in i ett nytt hus och tycker det känns olustigt att elda i en skorsten som du egentligen inte vet något om?

En besiktning och röktrycksprovning kan ge dig svaret på hur din skorsten mår och om du behöver åtgärda något för att kunna fortsätta att elda på ett säkert sätt.

Brandskyddskontroll

Funderar du på att börja elda?
Om du har en öppen spis, kakelugn eller annan eldstad som du inte använt och därmed inte blivit sotad på många år men skulle vilja elda i igen. Då skulle den behöva kontrolleras, kontakta oss så gör vi en kontroll åt er.

Provtryckning av ventilationskanaler

Täthetsprovning av ventilationskanaler görs enligt SS EN 13779 och EN12237.

Läckagemätningen görs oftast i samband med nybyggnad av större ventilationssystem för att säkerhetsställa att kanalerna håller tätt enligt de täthetsklasser som finns. Genom att ha täta kanalsystem så minskar energiförbrukning, ljud mm.

Läckagemätning av hus

Läckagemätningen görs oftast i samband med nybyggnad och är ett sätt att få reda på hur tätt huset är och kan även användas för att verifiera energiberäkningen.


knapp-tillbaka-22x168