VÄLKOMMEN

Välkommen till Sotningstjänst i Väst, vi utför sotning och brandskyddskontroller för såväl privatpersoner som företag i Stenungsund-, Tjörn-, Orust- och Uddevalla kommun. Vi har en gedigen erfarenhet av sotning och brandskyddskontroller, ventilation, OVK samt besiktningar.

Sotningstjänst i Väst

För oss på Sotningstjänst i Väst är säkerhet ett viktigt slagord för vår verksamhet och vi är därför noggranna i vårt arbeta för att säkerställa att vårt arbete utförs i enlighet med de föreskrifter som finns. Företaget blev i maj 2009 certifierat enligt miljö- och kvalitetssäkringen FR2000 vilket innebär att vi på ett systematiskt sätt kontinuerligt arbetar med kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, brandskydd, hälsa och säkerhet i vår verksamhet. Det är vår förhoppning att denna certifiering tillsammans med våra kunskaper kommer att leda till ett ökat förtroende mellan Dig som kund och oss som utför tjänster.

Välkommen att höra av dig.